CLOUD CONTACT CENTER > ESTADÍSTIQUES I INFORMES

Una analítica que avala,
a un clic de distància.

Aconsegueix dades en forma d’informes i estadístiques sobre el teu contact center que permetin prendre decisions contrastades i segures. Analitza el volum de treball, el nivell de servei o el rendiment del teu equip.
 

Informes per servei

El mòdul d’estadístiques facilita informació detallada de cada servei o grup d’agents del contact center:

 • Trucades rebudes i ateses (per franja de temps)
 • Temps mitjà d’espera i d’abandonament
 • Trucades desbordades per quantitat o per temps
 • Trucades abandonades (per franja de temps)

 
 

Informes per agents

Amb els informes d’agent tens el detall de la quantitat de trucades gestionades per cada agent, el temps que cadascun ha estat en els diversos estats i, fins i tot, pots analitzar detingudament en quin moment s’ha produït un canvi d’estat d’un agent en concret.

 • Quantitat de trucades per agent
 • Temps per estat
 • Horari concret de canvi d’estat

 
 

Detall de les trucades gestionades

El mòdul de detall mostra la llista de totes les trucades rebudes i emeses, i permet saber quin agent ha gestionat cada trucada, visualitzar la tipificació de la trucada i accedir a la gravació de la conversa.

 • Llista completa de trucades rebudes i emeses
 • Detall de l’agent de la trucada
 • Tipificació de cada trucada
 • Accés a les gravacions de les trucades

 
 

Informe de resultat d'enquesta

Fes el seguiment del resultat de les enquestes de trucada actives còmodament des del mòdul d’informes del tauler de control.

 
 

Gestiona els informes fàcilment

Personalitza els teus informes i estadístiques fàcilment en qualsevol moment des del tauler de control:

 • Informes agrupats per temps, geografia o línia
 • Opcions avançades de cerques i filtres
 • Descàrrega en formats múltiples (CSV, Excel)